Wystawa oprogramowania

Jak co roku, Konferencji towarzyszyć będzie wystawa, podczas której eksperci od poszczególnych produktów zaprezentują na żywo wszystkie rozwiązania wchodzące w skład oferty Globemy oraz jej partnerów.

Na wystawę będzie się składało sześć stanowisk poświęconych poszczególnym branżom/rozwiązaniom oraz dwa stanowiska partnerów wydarzenia – DELL i ikeGPS.

Partnerzy

Patroni medialni

Patronat honorowy